Biznesowe pisanie

Czy duże banki to zagrożenie dla stabilności rynków finansowych?

Czy duże banki to zagrożenie dla stabilności rynków finansowych?

Do niedawna uważano, że w bankowości „duże jest najlepsze”. Dzięki temu wskazaniu, banki łączyły się w większe instytucje finansowe, a w Polsce pozwalano na wykup ych banków przez wielkie banki zagraniczne z obcym kapitałem. Tymczasem ekonomia rynku finansów zweryfikowała to przekonanie i okazało się, że duże banki mogą stwarzać zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, a nawet dla gospodarki realnej. Największe banki mają swoje aktywa równe lub prawie równe wysokości PKB danego kraju, a nawet są takie, które go przewyższają. Dzięki temu aktywa wszystkich banków na świecie stanowią 171 % globalnego PKB. W Polsce działa aż 28 z 29 zidentyfikowanych globalnych instytucji finansowych. Taka sytuacja doprowadziła do oderwania się banków od rzeczywistości. Stały się one instytucją samą w sobie, ponadrzędową i ponadnarodową. To istotne zagrożenie dla suwerenności finansowo-gospodarczej państw, które obecnie upatruje się za główną przyczynę kryzysu światowego. Problem musi być rozwiązany jak najszybciej. Proponuje się nakazy dzielenia się instytucji bankowych na mniejsze jednostki (np. w USA, gdzie pojedyncza instytucja finansowa nie może przekroczyć 10 % udziału w rynku finansowym). Są też propozycje kompromisowe, polegające na nakładaniu zróżnicowanych wymogów na banki, zgodnie z zasadą że im większy – tym większe restrykcje. Idee te są już od dłuższego czasu wdrażane w skali światowej jak i europejskiej. Jednak nadal nie dotyczy to polskiego sektora bankowego.

Czytaj więcej

5 zawodów budzących największy prestiż społeczny w Polsce

5 zawodów budzących największy prestiż społeczny w Polsce

Jak pokazują wyniki firm sondażowych – Polacy obecnie bardziej cenią sobie zawód niewykwalifikowanego robotnika budowlanego niż polityka. Dziwnym trafem dziennikarz wydaje nam się wiarygodniejszy od księdza, a właściciel dużej firmy budzi więcej zaufania niż prowadzący mały sklepik. Popularna firma sondażowa CBOS podała, że aż 84% ankietowanych Polaków dużym poważaniem darzy profesorów uczelni wyższych, co oznacza, że szanujemy ludzi wykształconych, mimo iż faktycznie w polskich warunkach wykonywanie tego zawodu wiąże się raczej z trudnymi, pogarszającymi się warunkami pracy i relatywnie niskimi zarobkami. 75% respondentów za prestiżowy uznało zawód lekarza, ponoć dlatego, że kojarzy nam się on (tak jak profesor) z misją służby społeczeństwu. Mimo iż lubimy wytknąć nauczycielom dodatkowe dwa miesiące wakacji, trzecią pozycję zdobył zawód nauczyciela z 70% poparciem ankietowanych. Na czwartym miejscu uznanie zdobył zawód sędziego (66% badanych), także znajdujący się w grupie uznawanych za społecznie użyteczne. Na ostatnim piątym miejscu znalazł się zawód górnika – 57% ankietowanych, prawdopodobnie dzięki wysokiej ocenie za niebezpieczeństwo i fizyczny aspekt tej pracy.

Czytaj więcej

Znikają okazjonalne kredyty gotówkowe

Znikają okazjonalne kredyty gotówkowe

Rynek pożyczek konsumpcyjnych od blisko trzech lat znajduje się w zastoju. Po marcowej ekspansji ofertowej i reklamowej, banki i inne instytucje finansowe niestety systematycznie ograniczają tzw. szybkie kredyty gotówkowe. Odchodzą od promowania szybkich pożyczek okazjonalnych wg kalendarza, jak np.: pożyczki świąteczne, wiosenne, na szkolną wyprawkę, komunijne, weselne, czy na kwietniowe rozliczenie z fiskusem. Dla przykładu – w tym roku zabrakło kredytów celowych na zapłatę podatku i pożyczek wielkanocnych, które zwykle były nieco tańsze od standardowych ofert kredytów konsumpcyjnych. Jedynym bankiem który zdecydował się wprowadzić popularny niegdyś kredyt celowy na zapłatę podatku, jest Credit Agricole. Takiej sytuacji sprzyja stawianie kredytobiorcom coraz większych wymagań do spełnienia. Jak oceniają eksperci – ich poluzowanie obecnie jest raczej niemożliwe. Nie pozwalają na to zarówno zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, jak i ponad 18% udział kredytów konsumpcyjnych ze stwierdzoną utratą wartości (wg danych KNF). Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu jak i jego koszt, zwykle zależą od indywidualnej oceny banku, która uwzględnia nie tylko dochody i bieżące zobowiązania, ale również historię kredytową oraz wiarygodność klientów.

Czytaj więcej

Specyfika pracy Call Canter

Specyfika pracy Call Canter

Zwykle bywa tak, że w trakcie pierwszych miesięcy pracy w call center przechodzi się bardzo dużo szkoleń z zakresu oferty firmy, prowadzenia rozmów, komunikacji z klientem, standardów i dobrych praktyk obsługi oraz radzenia sobie ze stresem. Daje to niezbędne w tej pracy umiejętności związane z obsługą klienta lub sprzedażą. Niewątpliwie plusem jest również to, że pracę w contact center praktycznie od zaraz może rozpocząć prawie każdy kto ma wykształcenie minimum średnie, dobrą dykcję i jest komunikatywny. Praca ta polega na kontakcie telefonicznym z klientem oraz pracy ze słuchawkami i mikrofonem. Kontakt z klientem odbywa jednak nie tylko za pośrednictwem telefonu, ale też Internetu, smsów, chatów czy komunikatorów. Mogą występować tu różne działy, gdyż tematy z którymi dzwonią klienci mogą wymagać wiedzy specjalistycznej, co zależy to jednak od firmy i funkcjonującego w niej schematu organizacyjnego. Zwykle biuro obsługi klientów poprzez tzw. system IVR, kieruje klienta do swojego odpowiedniego działu: konkretny dział problematyczny (tu klient rozwiązuje swój konkretny, sprecyzowany problem), help desk (tu klient może otrzymać pomoc techniczną), konsultant (tu trafia klient, który nie może jasno sprecyzować swojego problemu).

Czytaj więcej